styl oparty na przywodztwie

styl oparty na przywodztwie Badania i analizy mogą być prowadzone dalej na wielu poziomach, od molekularnej, w której materiały biologiczne, takie jak kolagen i elastyna są uważane za, aż do poziomu tkanek i narządów. Kilka prostych zastosowań mechaniki newtonowskiej może dostarczyć odpowiednie przybliżenia na każdym poziomie, ale dokładne dane wymagać wykorzystania mechaniki ośrodków ciągłych. ” Wikipedia przechodzi do dokładniejszego zdefiniowania, stwierdzając: „W badaniu biomechaniki waha się od wewnętrznych mechanizmów komórki do przemieszczania się i rozwoju kończyn, do właściwości mechanicznych tkanek miękkich i kości.Agencja pracy Jobhouse Sp. z o.o. Biomechaniki jako nauka sport, kinezjologii, stosuje prawa mechaniki i fizyki do wydolności człowieka w celu uzyskania lepszego zrozumienia rolę w wydarzeniach sportowych, poprzez modelowanie, symulację, stymulacji, gestykulacji, żucia i miary. ” Bio mechaniczne zegarki dotyczy Martial Arts i zwalczać w sensie nauki sportowej. Dlatego też, uczenie się, jak ograniczyć, manipulować, kontrolować lub zniszczyć ruch ludzkiego ciała jest kluczem do rozszyfrowania praktyczne wykorzystanie Kata. Ucząc się wykorzystać wiedzę z zakresu anatomii i mechaniki bio lub kineseology możemy odrzucić lub wprowadzić wartość do wspólnej interpretacji Kata w tłumaczeniu dosłownym.

Myślenie obronnym; wiedząc, w jaki sposób i gdzie można być atakowane

styl oparty na przywodztwie

Oprócz poznania i zrozumienia anatomii; musimy też zrozumieć, że istnieją tylko tak wiele scenariuszy, w których możemy być atakowane. Zrozum, że istnieje tylko pewna liczba kątów w których można odbierać ewentualne ataki. Wiedząc o tym można też zrozumieć, że wszystko inne jest po prostu odmianą predysponowanych i zidentyfikowanych kątami. Po zidentyfikowaniu liczby kątów i możliwości ogólnego kierunku i rodzaju ataku można skutecznie analizować szereg technik w wyznaczonym Kata jakiejkolwiek formie.
Artykuł dzięki: deski tarasowe kompozytowe